Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Vysk. A.Karoso g. 11, Vilkaviškis

 

Investicijų planas

Techninis darbo projektas – rengiamas (rar formatu)

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių A variantą, tačiau 2019 sausio 29 dienos susirinkime nepatvirtino (nepakankamas pritariančių skaičius) namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 48 proc. (minimalus būtinas pritariančių butų ir kitų patalpų savininkų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 55 proc.). Namas pagal LR Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką negalėjo dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

2019 rugsėjo 24 dieną namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių A variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 69 proc.

Investicijų planas ir Paraiška pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui – agentūra priėmė sprendimą, kad Investicijų planas parengtas tinkamai ir namo atnaujinimas (modernizavimas) gali būti įgyvendinamas;

Namas įtrauktas į LR aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-487 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)   sudarytą finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašą;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ yra pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis dėl namo (atnaujinimo) modernizavimo bei vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – rengiamas (atnaujinimo) modernizavimo techninis darbo projektas (UAB „Projektų ekspertai), projektiniai sprendiniai derinami su Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūros ministerijos;

2021 rugsėjo 28 dieną (antradienį) 17 val. prie daugiabučio namo Vysk. A.Karoso g. 11, Vilkaviškis vyks viešas rengiamo techninio darbo projekto aptarimas.