Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Vienybės g. 27, Vilkaviškis

Adresas: Vienybės g. 27, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 40 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1984 m

Namo naudingasis plotas: 2295,95

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2015-11-13

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 651.660,53 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 260.664,21 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo