Informacija ir naujienos

 

PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI KVARTALO, RIBOJAMO STATYBININKŲ, MAIRONIO, J. JANONIO, RŪTŲ, PALANGOS IR S. NĖRIES GATVĖMIS VILKAVIŠKIO MIESTE, DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-39-23-689) 

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

 • 1) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.B-VĮ-771 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. B-ĮV-62 „Dėl kvartalo, ribojamo Statybininkų, Maironio, J. Janonio, Rūtų, Palangos ir S. Nėries gatvėmis Vilkaviškio mieste, detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ pakeitimo.
 • 2) Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa, patvirtinta 2022 m. sausio 19d. Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu B-ĮV-76.
 • 3) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2023m. rugsėjo 4d. išduotos teritorijų planavimo sąlygos REG293286.

Planuojamos teritorijos adresas:

Kvartalo, ribojamo Statybininkų, Maironio, J. Janonio, Rūtų, Palangos ir S. Nėries gatvėmis Vilkaviškio mieste.

Planuojamos teritorijos plotas – 16,00 ha.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti gyvenamosios teritorijos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo galimybes, atsižvelgiant į esamą urbanistinę aplinką, inžinerines ir susisiekimo sistemas;
 2. numatyti sveikos, saugios, darnios ir visavertės gyvenamosios aplinkos kūrimo galimybes;
 3. suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;
 4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui, maksimaliai išsaugant gamtinę aplinką.

Planavimo uždaviniai:

 1. detalizuoti Bendrajame plane nustatytus naudojimo reglamentus.
 2. numatyti optimalų inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo tinklą: poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą, atliekų surinkimo konteinerių išdėstymą, inžinerinių komunikacijų koridorius, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, infrastruktūros vystymo etapus;
 3. planavimo procese įvertinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių degalų įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas;
 4. suformuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus žemės sklypus, numatant automobilių stovėjimo aikštelių įrengimą ar išplėtimą;
 5. suformuoti teritorijas (žemės sklypus) socialinei infrastruktūrai, želdynų išsaugojimui ir plėtrai;
 6. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, siūlant naujų pastatų išdėstymą bei numatant sklypus galimam naujam užstatymui;
 7. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 8. numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 9. nustatyti suformuotuose žemės sklypuose konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 10. planavimo procese įvertinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių degalų įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

Planavimo procese koncepcija rengiama nebus.

Planavimo organizatorius:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel.8 342 60 064).

Plano rengėjas:

UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai, mob. tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt; PV R. Stuopelienė

Informacija teikiama: apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr.K-VT-39-23-689).

Teikti pasiūlymus dėl planavimo galima: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr.K-VT-39-23-689), Vilkaviškio savivaldybės patalpose, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje, plano rengėjo patalpose, telefonu, elektroniniu paštu.

                                                                                                                         PALANAVIMO ORGANIZATORIUS