Informacija ir naujienos

 

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KVARTALO, RIBOJAMO STATYBININKŲ, MAIRONIO, J. JANONIO, RŪTŲ, PALANGOS IR S. NĖRIES GATVĖMIS VILKAVIŠKIO MIESTE, DETALŲJĮ PLANĄ (TPD Nr. K-VT-39-23-689) 

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

 • 1) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr.B-ĮV-771 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 sausio 17 d. įsakymo Nr. B-ĮV-62 „Dėl kvartalo, ribojamo Statybininkų, Maironio, J. Janonio, Rūtų, Palangos ir S. Nėries gatvėmis Vilkaviškio mieste, detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ pakeitimo.
 • 2) Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa, patvirtinta 2022 m. sausio 19d. Vilkaviškio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu B-ĮV-76.
 • 3) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 2023m. rugsėjo 4d. išduotos teritorijų planavimo sąlygos REG293286.

  Planuojamos teritorijos adresas:

Kvartalo, ribojamo Statybininkų, Maironio, J. Janonio, Rūtų, Palangos ir S. Nėries gatvėmis Vilkaviškio mieste.

Planuojamos teritorijos plotas – 16,00 ha.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti gyvenamosios teritorijos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo   galimybes, atsižvelgiant į esamą urbanistinę aplinką, inžinerines ir susisiekimo sistemas;
 2. numatyti sveikos, saugios, darnios ir visavertės gyvenamosios aplinkos kūrimo galimybes;
 3. suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;
 4. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui, maksimaliai išsaugant gamtinę aplinką.

Planavimo uždaviniai:

 1. detalizuoti Bendrajame plane nustatytus naudojimo reglamentus.
 2. numatyti optimalų inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo tinklą: poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą, atliekų surinkimo konteinerių išdėstymą, inžinerinių komunikacijų koridorius, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, infrastruktūros vystymo etapus;
 3. planavimo procese įvertinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių degalų įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas;
 4. suformuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus žemės sklypus, numatant automobilių stovėjimo aikštelių įrengimą ar išplėtimą;
 5. suformuoti teritorijas (žemės sklypus) socialinei infrastruktūrai, želdynų išsaugojimui ir plėtrai;
 6. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, siūlant naujų pastatų išdėstymą bei numatant sklypus galimam naujam užstatymui;
 7. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 8. numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 9. nustatyti suformuotuose žemės sklypuose konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 10. planavimo procese įvertinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių degalų įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

Planavimo procese koncepcija rengiama nebus.

Planavimo organizatorius:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel.8 342 60 064).

Plano rengėjas:

UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt; PV R. Stuopelienė

Informacija teikiama: apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr.K-VT-39-23-689).

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2024-06-05 iki 2024-06-19 ne mažiau 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje  https://www.vilkaviskis.lt, Vilkaviškio rajono savivaldybės patalpose (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) skelbimų lentoje, Vilkaviškio miesto seniūnijoje (J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis) skelbimų lentoje ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose.

Viešai ekspozicijai skiriamas laikotarpis ne mažiau 5 d. d. nuo 2024 m. birželio 13 d. iki 2024 m. birželio 20 d. 15:30 val. Vieša ekspozicija veiks Vilkaviškio rajono savivaldybės patalpose (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) skelbimų lentoje, Vilkaviškio miesto seniūnijoje (J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis) skelbimų lentoje.

Viešas svarstymas vyks 2024-06-20 (ketvirtadienis) 15.30 val. planavimo organizatoriaus patalpose, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, savivaldybės posėdžių salėje III a.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo ir viešo susirinkimo pabaigos.

 

                                                                                                                         PLANO RENGĖJAS