Informacija ir naujienos

Dėl žemės nuomos mokesčio

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pateikė Žemės nuomos mokesčio už 2021 metus Deklaraciją, kurioje butų ir kitų patalpų savininkams (valstybinės žemės nuomininkams ar naudotojams) yra apskaičiuotas žemės nuomos mokestis bei atsiranda prievolė šį mokestį sumokėti. Daugiabučiai gyvenamieji namai, kuriems nėra parengti sklypo planai su kadastriniais matavimų duomenimis, šį mokestį moka pagal Deklaracijoje nurodytą užstatytą plotą. Žemės nuomos mokestį (šis mokestis nurodytas atskira eilute Sąskaitoje-pranešime už 2021 spalio mėn.) reikia sumokėti iki Deklaracijoje nurodytos datos – 2021 m. lapkričio 28 d. Laiku nesumokėjus valstybinės žemės nuomos mokesčio, mokestinė nepriemoka ir priskaičiuoti delspinigiai išieškomi įstatymų nustatyta tvarka. Deklaracijoje nurodytas namui tenkantis valstybinės žemės nuomos mokestis yra paskirstytas butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai pagal nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingąjį plotą.

Papildoma informacija dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio teikiama rajono Savivaldybės administracijoje, Finansų ir biudžeto skyriuje, III aukšte, 308 kabinete, arba telefonu (8 342) 60 078 , arba el.paštu  dalyte.strimaitiene@vilkaviskis.lt

Nuorodos:

Žemės nuomos mokesčio už 2021 metus Deklaracija

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos informacinis pranešimas dėl žemės nuomos mokesčio

 

 

Kviečiame užsisakyti sąskaitas už paslaugas el.paštu

Kviečiame užsisakyti mokėjimo pranešimų / sąskaitų (administravimas, techninė priežiūra, renovacijos kredito grąžinimas) gavimą elektroniniu paštu. Parašykite mums adresu info@vilkuva.lt ,  nurodykite buto adresą ir elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti mokėjimo pranešimą / sąskaitą. Po užsakymo – gausite patvirtinimą. Mokėjimo pranešimų / sąskaitų siuntimo elektroniniu paštu paslauga – nemokama.

 

 

Nauji atnaujinimo (modernizavimo) projektai

Daugiabučių namų Birutės g. 4, Gedimino g. 12, Lauko g. 26, Lauko g. 28B, Maironio g. 3, Nepriklausomybės g. 60, Nepriklausomybės g. 78, Vilniaus g. 6, Vysk. A.Karoso g. 11 ir Vysk. A.Karoso g. 18, Vilkaviškyje Investicijų planai ir Paraiškos buvo pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui – agentūra priėmė sprendimus, kad Investicijų planai parengti tinkamai ir šių namo atnaujinimas (modernizavimas) gali būti įgyvendinamas;

Šie namai yra įtraukti į LR aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-487 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)   sudarytą finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašą;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ yra pasirašytos valstybės paramos teikimo sutartys dėl namų (atnaujinimo) modernizavimo bei vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – parengti/rengiami (atnaujinimo) modernizavimo techniniai darbo projektai, atliktos projektų ekspertizės, gauti statybą leidžiantys dokumentai, vykdomi statybos rangos konkursai;

Jau parengti daugiabučių namų Kęstučio g. 2, Kęstučio g. 8, S.Daukanto g. 33A, Birutės g. 2, Nepriklausomybės g. 70, Nepriklausomybės g. 74, Nepriklausomybės g. 84, Satybininkų g. 4, S.Nėries g. 33A, S.Nėries g. 44 ir Tylos g. 1A Vilkaviškyje Investicijų planai, vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – įvyko butų ir kitų patalpų savininkų balsavimai dėl Investicijų planų patvirtinimo, Investicijų planai, kuriuos patvirtino butų ir kitų patalpų savininkai, ir Paraiškos pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui;