Informacija ir naujienos

 

Kviečiame užsisakyti sąskaitas už paslaugas el.paštu

Kviečiame užsisakyti mokėjimo pranešimų / sąskaitų (administravimas, techninė priežiūra, renovacijos kredito grąžinimas) gavimą elektroniniu paštu. Parašykite mums adresu info@vilkuva.lt ,  nurodykite buto adresą ir elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti mokėjimo pranešimą / sąskaitą. Po užsakymo – gausite patvirtinimą. Mokėjimo pranešimų / sąskaitų siuntimo elektroniniu paštu paslauga – nemokama.

 

Pradedamas 2021-2022 metų šildymo sezonas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1161 nuo 2021 m. rugsėjo 21 d. nustatyta 2021–2022 metų šildymo sezono pradžia Vilkaviškio rajone. Esant techninėms galimybėms ir suderinę su šilumos tiekėju, šilumos vartotojai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios.

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

 

Nauji atnaujinimo (modernizavimo) projektai

Daugiabučių namų Birutės g. 4, Gedimino g. 12, Lauko g. 26, Lauko g. 28B, Maironio g. 3, Nepriklausomybės g. 60, Nepriklausomybės g. 78, Vilniaus g. 6, Vysk. A.Karoso g. 11 ir Vysk. A.Karoso g. 18, Vilkaviškyje Investicijų planai ir Paraiškos buvo pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui – agentūra priėmė sprendimus, kad Investicijų planai parengti tinkamai ir šių namo atnaujinimas (modernizavimas) gali būti įgyvendinamas;

Šie namai yra įtraukti į LR aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-487 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)   sudarytą finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašą;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ yra pasirašytos valstybės paramos teikimo sutartys dėl namų (atnaujinimo) modernizavimo bei vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – parengti/rengiami (atnaujinimo) modernizavimo techniniai darbo projektai, atliktos projektų ekspertizės, gauti statybą leidžiantys dokumentai, vykdomi statybos rangos konkursai;

Jau parengti daugiabučių namų Kęstučio g. 2, Kęstučio g. 8, S.Daukanto g. 33A, Birutės g. 2, Nepriklausomybės g. 70, Nepriklausomybės g. 74, Nepriklausomybės g. 84, Satybininkų g. 4, S.Nėries g. 33A, S.Nėries g. 44 ir Tylos g. 1A Vilkaviškyje Investicijų planai, vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – įvyko butų ir kitų patalpų savininkų balsavimai dėl Investicijų planų patvirtinimo, Investicijų planai, kuriuos patvirtino butų ir kitų patalpų savininkai, ir Paraiškos pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui;