Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Gedimino g. 9, Vilkaviškis

Adresas: Gedimino g. 9, Vilkaviškis

Duomenys: 3 aukštų, 13 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1961 m

Namo naudingasis plotas: 605,21 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2018-12-03

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 164.833,46 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 46.774,72 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Aukstata“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens“

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo