Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Gedimino g. 15, Vilkaviškis

Adresas: Gedimino g. 15, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1967 m

Namo naudingasis plotas: 2527,56 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2018-07-02

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 524.959,49 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 144.029,34 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Sweco Lietuva”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo