Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

 

Investicijų planas

Techninis darbo projektas (rar formatu)

Projekto įgyvendinimo ataskaita

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 75 proc.

Gautas AB „Šiaulių bankas“ preliminarus pritarimas atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis;

Parengtas techninis darbo projektas – UAB „Strukta“;

Gautas techninio darbo projekto ekspertizės aktas – UAB „Projektų ekspertizė“;

Gautas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Statybos leidimas);

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas statybos rangos darbams atlikti – konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Vilkasta“ iš Vilkaviškio. Laimėtojas darbus įsipareigojo atlikti už 453 487,97 Eur (maksimali galima šių darbų kaina numatyta Investicijų plane – 453 620,00 Eur);

Statybos darbų vadovas – Rolandas Kepenis, (atestatas Nr. 18874), tel.: 8 650 75307 ;

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas namo Statinio statybos techninės priežiūros paslaugoms pirkti – konkursą atlikti statybos techninės priežiūros paslaugas laimėjo UAB „Resums“ iš Vilniaus. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdys UAB „Resums“ specialistas Gediminas Meldaikis (atestatai Nr. 14766 ir Nr. 39650), tel.: 8 682 32236;

Statybos darbai užbaigti, gautas Statybos užbaigimo aktas, laukiama 30 proc. valstybės paramos energiją taupančioms priemonėms iš VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“;