Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Mokyklos g. 3, Pilviškiai

Adresas: Mokyklos g. 3, Pilviškiai

Duomenys: 2 aukštų, 12 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1976 m

Namo naudingasis plotas: 543,66 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-11-18

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 95.105,49 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 36.436,16 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: UAB „Užupio statyba“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB “Šiltas namas”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo