Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

Adresas: Kęstučio g. 9, Vilkaviškis

Duomenys: 3 aukštų, 12 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1961 m

Namo naudingasis plotas: 524,91

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-05-12

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 200.472,80 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 76.100,77 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens“

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo