Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

Adresas: Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

Duomenys: 4 aukštų, 20 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1981 m

Namo naudingasis plotas: 1062,17 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2021-01-27

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 423 902,33   Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 127 166,77  Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB ” Vilkasta „

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB ” Resums „