Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis S.Nėries g. 31C, Vilkaviškis

Adresas: S.Nėries g. 31C, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1977 m

Namo naudingasis plotas: 2729,89 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2017-12-28

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 274.883,12 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 96.209,09 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: UAB „Vilkasta”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo