Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

Adresas: Vilniaus g. 8, Vilkaviškis

Duomenys: 4 aukštų, 36 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1967 m

Namo naudingasis plotas: 1509,70

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2015-12-18

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 368.603,19 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 140.188,87 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens“

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo