Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Lauko g. 28 , Vilkaviškis

Adresas: Lauko g. 28, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 45 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1979 m

Namo naudingasis plotas: 2203,51

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2018-12-17

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 545.252,88 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 151.716,02 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens“

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo