Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

Adresas: Nepriklausomybės g. 72, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 30 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1975 m

Namo naudingasis plotas: 1743,51

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2015-12-09

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 238.145,10 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 95.258,05 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: AB ” Panevėžio statybos trestas „

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB ” Sweco Lietuva „

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo