Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Maironio g. 32, Vilkaviškis

Adresas: Maironio g. 32, Vilkaviškis

Duomenys: 4 aukštų, 20 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1985 m

Namo naudingasis plotas: 1066,27

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-02-01

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 229.565,03 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 91.826,01 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Sumeda“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Archiplanas“

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo