Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis S.Nėries g. 33C, Vilkaviškis

Adresas: S.Nėries g. 33C, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 40 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1985 m

Namo naudingasis plotas: 2019,65

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2015-12-01

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 484.520,75 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 181.810,35 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Polistatyba”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo