Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis S.Nėries g. 33B, Vilkaviškis

Adresas: S.Nėries g. 33B, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1977 m

Namo naudingasis plotas: 2732,23

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-05-12

Atliktų statybos darbų vertė: 472.125,06 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 188.850,03 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: UAB „Vilkasta”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Pro Bonus”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo