Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Birutės g. 4, Vilkaviškis

 

Investicijų planas 

Techninis darbo projektas (rar formatu)

 

2020 sausio 29 dieną baigėsi butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų bei lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygų.

Balsavimo rezultatai (Investicijų plano priemonių paketas B):

Balsavimo organizatoriui grąžinta balsavimo biuletenių: 45 ( 88 proc.);

Sprendimui pritariu : 31 ( 61 proc.);

Sprendimui nepritariu : 14 ( 27 proc.);

Nuspręsta: pritarti siūlomiems sprendimams.

Investicijų planas ir Paraiška pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui – agentūra priėmė sprendimą, kad Investicijų planas parengtas tinkamai ir namo atnaujinimas (modernizavimas) gali būti įgyvendinamas;

Namas įtrauktas į LR aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-487 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)   sudarytą finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašą;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ yra pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis dėl namo atnaujinimo (modernizavimo), parengtas atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas, atlikta techninio darbo projekto ekspertizė, gautas Statybos leidimas, gautas finansuotojo AB „Šiaulių bankas” pritarimas dėl lengvatinio kredito suteikimo namo atnaujinimui (modernizavimui), CPO LT katalogo priemonėmis vykdomas konkursas statybos rangos darbams atlikti.

CPO LT katalogo priemonėmis 3 kartus konkursai statybos rangos darbams atlikti neįvyko – nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas;