Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

Adresas: Nepriklausomybės g. 62, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 30 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1974 m

Namo naudingasis plotas: 1747,97

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-02-01

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 292.556,82 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 117.022,73 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Sumeda”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Archiplanas”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo