Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Lauko g. 30A, Vilkaviškis

 

Investicijų planas

Techninis darbo projektas (rar formatu)

Projekto įgyvendinimo ataskaita

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 65 proc.

Gautas AB „Šiaulių bankas“ preliminarus pritarimas atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis;

Parengtas techninis darbo projektas – UAB „Strukta“;

Gautas techninio darbo projekto ekspertizės aktas – UAB „Ekspertika”;

Gautas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Statybos leidimas);

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas daugiabučio namo Lauko g. 30A, Vilkaviškyje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbams atlikti. Konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Kauno statybų ranga” iš Kauno. Laimėtojas darbus įsipareigojo atlikti už 801 808,23 Eur (maksimali galima šių darbų kaina numatyta Investicijų plane – 818 620,00 Eur);

Statybos darbų vadovas – Arūnas Micikevičius, (atestatas Nr. 33609), tel.: 8 698 55578;

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas namo Statinio statybos techninės priežiūros paslaugoms pirkti – konkursą atlikti statybos techninės priežiūros paslaugas laimėjo UAB „Sumaja” iš Kazlų Rūdos. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo UAB „Sumaja” specialistas Dainius Adaškevičius (atestatas Nr. 36392), tel.: 8 618 04748;