Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Gedimino g. 13, Vilkaviškis

Adresas: Gedimino g. 13, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 27 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1968 m

Namo naudingasis plotas: 1788,47

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-06-23

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 263.741,28 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 100.742,74 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: AB ” Panevėžio statybos trestas „

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB ” Sweco Lietuva „

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo