Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

Adresas: Kęstučio g. 11, Vilkaviškis

Duomenys: 4 aukštų, 24 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1963 m

Namo naudingasis plotas: 1110,86

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2016-03-14

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 311.479,28 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 119.079,60 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens“

 

Pastato energinio naudingumo serifikatas po modernizavimo