Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

Adresas: Kęstučio g. 10, Vilkaviškis

Duomenys: 4 aukštų, 24 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1967 m

Namo naudingasis plotas: 1018,45

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2015-12-18

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 275.259,50 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 104.890,65 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Prie Lėvens“

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo