Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

Adresas: Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 40 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1983 m

Namo naudingasis plotas: 2048,06 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2021-07-30

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 665.872,15  Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 197.124,62 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB “ Daistatus „

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB “ Resums „