Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 84, Vilkaviškis

Investicijų planas 

 

2021 birželio 04 dieną baigėsi butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų bei lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygų.

Balsavimo rezultatai (Investicijų plano priemonių paketas B):

Sprendimui pritariu :  72,50 proc.;

Nuspręsta: pritarti siūlomiems sprendimams.

Investicijų planas ir Paraiška pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui, agentūra pateiktą Investicijų planą ir Paraišką įvertino teigiamai bei patvirtino. Laukiama LR aplinkos ministro 2020 m. liepos 01 d. įsakymu Nr. D1-405 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašo paskelbimo bei Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties su agentūra pasirašymo. Pasirašius valstybės paramos teikimo sutartį dėl namo (atnaujinimo) modernizavimo bus vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – vykdomi techninio darbo projekto parengimo ir statybos rangos konkursai, rengiamas (atnaujinimo) modernizavimo techninis darbo projektas, atliekama projekto ekspertizė, gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, vykdomi statybos rangos darbai;