Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 78, Vilkaviškis

 

Investicijų planas 

Techninis darbo projektas (rar formatu)

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių B variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 87 proc.

Gautas AB „Šiaulių bankas“ preliminarus pritarimas atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis;

Parengtas techninis darbo projektas – UAB „Strukta“;

Gautas techninio darbo projekto ekspertizės aktas – UAB „Pastatų konstrukcijos”;

Gautas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Statybos leidimas);

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas statybos rangos darbams atlikti – konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Vilkasta” iš Vilkaviškio. Laimėtojas darbus įsipareigojo atlikti už 550 898,88 Eur (maksimali galima šių darbų kaina numatyta Investicijų plane – 551 015,49 Eur);