Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis S.Nėries g. 42, Vilkaviškis

Adresas: S.Nėries g. 42, Vilkaviškis

Duomenys: 4 aukštų, 11 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1969 m

Namo naudingasis plotas: 2180,92 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2018-11-06

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 307.949,89 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 92.384,96 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: UAB „Vilkasta“

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB “Prie Lėvens“

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo