Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

 

Investicijų planas

Techninis darbo projektas (rar formatu)

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių I variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 65 proc.

Gautas AB „Šiaulių bankas“ preliminarus pritarimas atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis;

Parengtas techninis darbo projektas – UAB „Statinio projektavimo studija“;

Gautas techninio darbo projekto ekspertizės aktas – UAB „Pastatų konstrukcijos“;

Gautas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Statybos leidimas);

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas statybos rangos darbams atlikti – konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Daistatus“ iš Kauno. Laimėtojas darbus įsipareigojo atlikti už 666 053,25 Eur (maksimali galima šių darbų kaina numatyta Investicijų plane – 666 830,00 Eur);

Statybos darbų vadovas – Edvinas Utmanas, (atestatas Nr. 36257), tel.: 8 652 75723 ;

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas namo Statinio statybos techninės priežiūros paslaugoms pirkti – konkursą atlikti statybos techninės priežiūros paslaugas laimėjo UAB „Resums“ iš Vilniaus. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo UAB „Resums“ specialistas Gediminas Meldaikis (atestatai Nr. 14766 ir Nr. 39650), tel.: 8 682 32236;

Statybos rangos darbai yra užbaigti, laukiama statybos užbaigimo akto;