Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

Adresas: Nepriklausomybės g. 64, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 49 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1973 m

Namo naudingasis plotas: 2651,35 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2017-09-06

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 260.337,61 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 86.988,90 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: B

Rangovas: UAB „Užupio statyba”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB “Šiltas namas”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo