Atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis S.Nėries g. 31B, Vilkaviškis

Adresas: S.Nėries g. 31B, Vilkaviškis

Duomenys: 5 aukštų, 55 butų ir (ar) kitų patalpų gyvenamasis namas

Namas pastatytas: 1977 m

Namo naudingasis plotas: 2732,84 m²

Atnaujinimo (modernizavimo) darbai baigti: 2018-07-02

Lengvatinio kredito lėšomis apmokėtų visų statybos darbų vertė: 498.495,81 Eur

Suteikta valstybės parama energiją taupančioms priemonėms: 140.123,52 Eur

Pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo: C

Rangovas: UAB „Vilkasta”

Statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „Sweco Lietuva”

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas po modernizavimo