Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Statybininkų g. 6, Vilkaviškis

 

Investicijų planas

Techninis darbo projektas (zip formatu)

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 68 proc.

Gautas AB „Šiaulių bankas“ preliminarus pritarimas atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis;

Parengtas techninis darbo projektas – UAB „Statinio projektavimo studija“;

Gautas techninio darbo projekto ekspertizės aktas – UAB „Ekspertika“;

Gautas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Statybos leidimas);

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas statybos rangos darbams atlikti – konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūliusi UAB „Statybos ritmas“ iš Marijampolės. Laimėtojas darbus įsipareigojo atlikti už 711 480,00 Eur (maksimali galima šių darbų kaina numatyta Investicijų plane – 734 330,00 Eur);

CPO LT katalogo priemonėmis įvyko konkursas namo Statinio statybos techninės priežiūros paslaugoms pirkti – konkursą atlikti statybos techninės priežiūros paslaugas laimėjo UAB „Resums“ iš Vilniaus. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdys UAB „Resums“ specialistas Gediminas Meldaikis (atestatai Nr. 14766 ir Nr. 39650);

Rangovas UAB “Statybos ritmas” nuo 2020 m. balandžio 6 dienos planuoja pradėti atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus. Pradiniu etapu bus vykdomi tik tie statybos darbai, kuriems nereikalingas fizinis kontaktas su namo gyventojais (paskelbto karantino dėl COVID-19 laikotarpiu). Informaciją apie statybos darbus teikia rangovo UAB “Statybos ritmas” darbų vadovas Mindaugas Ramanauskas, tel.: 8 685 50016 . Pasibaigus karantino laikotarpiui gyventojams bus organizuojamas susirinkimas, kuriame rangovas detaliau paaiškins apie atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų eigą.