Informacija ir naujienos

VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ baigė vertinti paraiškas daugiabučiams atnaujinti pagal paskutinį (2018 m. liepos mėn.) aplinkos ministro kvietimą. VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ įvertinusi pateiktas paraiškas patvirtinto, kad visi 5 pateiktose paraiškose nurodyti Vilkaviškio miesto daugiabučiai namai pateko į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.

Į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą pateko šie Vilkaviškio miesto daugiabučiai namai:

Lauko g. 30, Lauko g. 30A, Nepriklausomybės g. 52, Nepriklausomybės g. 80, Statybininkų g. 6.

Po šio VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtinimo daugiabučiuose namuose buvo organizuojami butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimai dėl lėšų skolinimosi. Butų ir kitų patalpų savininkai šiuos sprendimus priėmė pakankama balsų dauguma, todėl dėl visų 5 namų finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  pateiktos paraiškos finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktų paraiškų, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarius pritarimus, kuriais įsipareigojo visiems 5 namams suteikti lengvatinius kreditus atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti, su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ buvo pasirašytos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartys. Po šių sutarčių pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis įvykdyti techninių darbo projektų parengimo pirkimo konkursai. Techninių darbo projektų parengimo konkursus laimėjo projektavimo įmonės iš Šiaulių: namų Lauko g. 30A ir Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškyje, techninių darbo projektų parengimo konkursus laimėjo UAB „Strukta“, o namų Lauko g. 30, Nepriklausomybės g. 80 ir Statybininkų g. 6, Vilkaviškyje, techninių darbo projektų parengimo konkursus laimėjo UAB „Statinio projektavimo studija“.