Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Lauko g. 30, Vilkaviškis

 

Investicijų planas

Techninis darbo projektas (zip formatu)

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių I variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 60 proc.

Gautas AB „Šiaulių bankas“ preliminarus pritarimas atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašyta Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis;

Parengtas techninis darbo projektas – UAB „Statinio projektavimo studija“;

Gautas techninio darbo projekto ekspertizės aktas – UAB „Projektų ekspertizė“;

Gautas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (Statybos leidimas);

CPO LT katalogo priemonėmis vykdomas konkursas Statybos rangos darbams atlikti;