Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis Gedimino g. 12, Vilkaviškis

 

Investicijų planas 

Techninis darbo projektas – rengiamas (zip formatu)

 

2020 sausio 28 dieną baigėsi butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) Investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų bei lengvatinės paskolos sutarties su banku sąlygų.

Balsavimo rezultatai (Investicijų plano priemonių paketas I):

Balsavimo organizatoriui grąžinta balsavimo biuletenių: 9 ( 100 proc.);

Sprendimui pritariu : 9 ( 100 proc.);

Sprendimui nepritariu : 0 ( 0 proc.);

Nuspręsta: pritarti siūlomiems sprendimams.

Investicijų planas ir Paraiška pateikti VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ vertinimui – agentūra priėmė sprendimą, kad Investicijų planas parengtas tinkamai ir namo atnaujinimas (modernizavimas) gali būti įgyvendinamas;

Namas įtrauktas į LR aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. D1-487 paskelbto Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)   sudarytą finansuojamų (atnaujinimo) modernizavimo projektų sąrašą;

Su VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ yra pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis dėl namo (atnaujinimo) modernizavimo bei vykdomos tolimesnės teisės aktais nustatytos (atnaujinimo) modernizavimo įgyvendinimo procedūros – rengiamas (atnaujinimo) modernizavimo techninis darbo projektas (UAB „Statinio projektavimo studija);