Vykdomi renovacijos (atnaujinimo) projektai

NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DOKUMENTAI

 

Finansavimo sąlygos namų atnaujinimui (modernizavimui):

AB „Šiaulių bankas“

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

 

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių I variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 65 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, bus organizuojamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimas dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 75 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, bus organizuojamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimas dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 68 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, bus organizuojamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimas dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Lauko g. 30A, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 65 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, bus organizuojamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimas dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Lauko g. 30, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių I variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 60 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, bus organizuojamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimas dėl lėšų skolinimosi ir finansuotojo pasirinkimo.

 

Vysk. A.Karoso g. 11, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių A variantą, tačiau nepatvirtino (nepakankamas pritariančių skaičius) namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 48 proc. (minimalus būtinas pritariančių butų ir kitų patalpų savininkų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 55 proc.).

Namas pagal LR Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką negali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.