Vykdomi renovacijos (atnaujinimo) projektai

 

NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

Finansavimo sąlygos namų atnaujinimui (modernizavimui):

AB „Šiaulių bankas“

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“

 

Nepriklausomybės g. 80, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių I variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 65 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, butų ir kitų patalpų savininkai pakankama balsų dauguma priėmė sprendimą dėl lėšų skolinimosi, dėl finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  buvo pateikta paraiška finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktos paraiškos, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarų pritarimą, kuriuo įsipareigojo suteikti lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti. Šiuo metu VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ rengia Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, po šios sutarties pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis bus pradėtas techninio darbo projekto parengimo pirkimo konkursas.

 

Nepriklausomybės g. 52, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 75 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, butų ir kitų patalpų savininkai pakankama balsų dauguma priėmė sprendimą dėl lėšų skolinimosi, dėl finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  buvo pateikta paraiška finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktos paraiškos, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarų pritarimą, kuriuo įsipareigojo suteikti lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti. Šiuo metu VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ rengia Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, po šios sutarties pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis bus pradėtas techninio darbo projekto parengimo pirkimo konkursas.

 

Statybininkų g. 6, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 68 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, butų ir kitų patalpų savininkai pakankama balsų dauguma priėmė sprendimą dėl lėšų skolinimosi, dėl finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  buvo pateikta paraiška finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktos paraiškos, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarų pritarimą, kuriuo įsipareigojo suteikti lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti. Šiuo metu VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ rengia Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, po šios sutarties pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis bus pradėtas techninio darbo projekto parengimo pirkimo konkursas.

 

Lauko g. 30A, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių II variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 65 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, butų ir kitų patalpų savininkai pakankama balsų dauguma priėmė sprendimą dėl lėšų skolinimosi, dėl finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  buvo pateikta paraiška finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktos paraiškos, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarų pritarimą, kuriuo įsipareigojo suteikti lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti. Šiuo metu VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ rengia Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, po šios sutarties pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis bus pradėtas techninio darbo projekto parengimo pirkimo konkursas.

 

Lauko g. 30, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių I variantą ir patvirtino namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 60 proc.

Namas įtrauktas į VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtintą finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą, butų ir kitų patalpų savininkai pakankama balsų dauguma priėmė sprendimą dėl lėšų skolinimosi, dėl finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  buvo pateikta paraiška finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktos paraiškos, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarų pritarimą, kuriuo įsipareigojo suteikti lengvatinį kreditą atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti. Šiuo metu VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ rengia Valstybės paramos daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį, po šios sutarties pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis bus pradėtas techninio darbo projekto parengimo pirkimo konkursas.

 

Vysk. A.Karoso g. 11, Vilkaviškis

Investicijų planas

Namo butų ir kitų patalpų savininkai pasirinko namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano priemonių A variantą, tačiau nepatvirtino (nepakankamas pritariančių skaičius) namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano. Pritariančių namo atnaujinimui (modernizavimui) butų ir kitų patalpų savininkų skaičius – 48 proc. (minimalus būtinas pritariančių butų ir kitų patalpų savininkų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 55 proc.).

Namas pagal LR Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką negali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.