Informacija ir naujienos

VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ baigė vertinti paraiškas daugiabučiams atnaujinti pagal paskutinį (2018 m. liepos mėn.) aplinkos ministro kvietimą. VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ įvertinusi pateiktas paraiškas patvirtinto, kad visi 5 pateiktose paraiškose nurodyti Vilkaviškio miesto daugiabučiai namai pateko į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.

Į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą pateko šie Vilkaviškio miesto daugiabučiai namai:

Lauko g. 30, Lauko g. 30A, Nepriklausomybės g. 52, Nepriklausomybės g. 80, Statybininkų g. 6.

Po šio VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtinimo daugiabučiuose namuose buvo organizuojami butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimai dėl lėšų skolinimosi. Butų ir kitų patalpų savininkai šiuos sprendimus priėmė pakankama balsų dauguma, todėl dėl visų 5 namų finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  yra pateiktos paraiškos finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas šiuo metu atlieka pateiktų paraiškų, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą.