Informacija ir naujienos

VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ baigė vertinti paraiškas daugiabučiams atnaujinti pagal paskutinį (2018 m. liepos mėn.) aplinkos ministro kvietimą. VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ įvertinusi pateiktas paraiškas patvirtinto, kad visi 5 pateiktose paraiškose nurodyti Vilkaviškio miesto daugiabučiai namai pateko į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.

Į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą pateko šie Vilkaviškio miesto daugiabučiai namai:

Lauko g. 30, Lauko g. 30A, Nepriklausomybės g. 52, Nepriklausomybės g. 80, Statybininkų g. 6.

Po šio VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ patvirtinimo daugiabučiuose namuose buvo organizuojami butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimai dėl lėšų skolinimosi. Butų ir kitų patalpų savininkai šiuos sprendimus priėmė pakankama balsų dauguma, todėl dėl visų 5 namų finansavimo (preliminaraus sprendimo finansuoti namo atnaujinimą (modernizavimą) gavimo)  pateiktos paraiškos finansuotojui AB „Šiaulių bankas“. Finansuotojas atliko pateiktų paraiškų, dokumentų bei butų ir kitų patalpų savininkų mokumo vertinimą ir išdavė preliminarius pritarimus, kuriais įsipareigojo visiems 5 namams suteikti lengvatinius kreditus atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti. Šiuo metu VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra“ rengia kiekvienam namui Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, po šių sutarčių pasirašymo katalogo CPO LT priemonėmis bus pradėti techninių darbo projektų parengimo pirkimo konkursai .